Τα βίντεο και η φωτογραφία, κυριαρχούν ως ισχυρά μέσα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, προκειμένου να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στην πληθώρα των εικόνων που πλημμυρίζουν το διαδίκτυο, απαιτείται κάτι περισσότερο από έναν καλό φωτογραφικό εξοπλισμό. Ας εξετάζουμε τα τρία βασικά στοιχεία ελέγχου που αποτελούν τον πυρήνα μιας ελκυστικής Εταιρικής Παρουσίασης. ...