Τηλέφωνο

6974975800

Email

Info@clayreel.com

Διεύθυνση

Οδυσσέως 18, Παλαιό Φάληρο, 17563

 

Get a Quote


Στάδια Συνεργασίας

Στάδιο 1: Brief

 

Στο πρώτο στάδιο, καλούμε τους πελάτες να συμπληρώσουν ένα Brief, στο οποίο καταγράφουν τους στόχους, τις προσδοκίες και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες του έργου. Το Brief λειτουργεί ως εργαλείο που επιτρέπει τη συγκέντρωση και την καταγραφή των σημαντικών πτυχών του έργου, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες του πελάτη. Αυτό το στάδιο αποτελεί τη βάση για την εξατομίκευση της προσέγγισής μας.

 

Στάδιο 2: Έρευνα και Παρουσίαση Προσχεδίου

Με βάση του Brief και την κατανόηση των αναγκών του πελάτη, προχωράμε στην έρευνα και την παρουσίαση προσχεδίου.

Έρευνα:

Εξετάζουμε τις τελευταίες τάσεις και πρακτικές στον τομέα των video και φωτογραφίας. Μελετούμε επιτυχημένα παραδείγματα από εταιρίες με παρόμοιες ιδιότητες και αναλύουμε τα χαρακτηριστικά τους. Αυτή η διαδικασία μας δίνει μια ευρεία εικόνα των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων προσεγγίσεων.

Παρουσίαση Προσχεδίου:

Παρουσιάζουμε την πρότασή μας σε μορφή προσχεδίων. Αυτά μπορεί να είναι στατικές εικόνες σε μορφή storyboard ή κείμενο με λεπτομερείς περιγραφές. Αυτή η φάση παρέχει μια οπτική αντίληψη του τελικού αποτελέσματος και επιτρέπει συζητήσεις και προσαρμογές πριν από την υλοποίηση.

Σχεδιασμός της Διαδικασίας Υλοποίησης:

Παράλληλα με τα προσχέδια, καθορίζουμε με λεπτομέρεια τη διαδικασία υλοποίησης. Αναλύουμε τα στάδια παραγωγής, τον αναγκαίο εξοπλισμό, και τους χρόνους παράδοσης.
Συνολικά, στο δεύτερο αυτό στάδιο, προσφέρουμε μια, εκτενή εικόνα της πρότασης μας επιτρέποντας στον πελάτι να την κατανοήσει και να επιβεβαιώσει ότι είμαστε συνεπείς με τους στόχους, τις προσδοκίες του για το έργο.

Στάδιο 3: Παραγωγή

Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου, προχωρούμε στην υλοποίηση, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο. Με συνέπεια προς την αρχική μας σχεδίαση που παρουσιάσαμε στο δεύτερο στάδιο, διασφαλίζουμε την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου και διαδικασίας της παραγωγής του έργου.

Στάδιο 4: Μεταπαραγωγή και Παράδοση

Στο τέταρτο στάδιο, προχωράμε στην τελική επεξεργασία του υλικού. Επιλέγουμε και συνθέτουμε τα πλάνα, κάνουμε χρωματική επεξεργασία, ενσωματώνουμε μουσική, γραφιστικά στοιχεία, και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το είδος και τις απαιτήσεις κάθε παραγωγής. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται με την παράδοση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν τα σημεία διανομής και διασφαλίζουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα παραμένει συνεπές με τις αρχικές προσδοκίες του πελάτη.


View services