Η Clayreel εξειδικεύεται στη Δημιουργία Βίντεο και φωτογραφίας

Εστιάζεται στη δημιουργία βίντεο με στόχο την παρουσίαση, προώθηση και αλληλεπίδραση μιας επιχείρησης με το κοινό.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραγωγής video όπως εταιρικά βίντεο προϊοντικά, εταιρικά, προωθητικά, social media, εκπαιδευτικά και ντοκιμαντέρ. Επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες φωτογράφισης όπως προϊοντική, lifestyle, social media photography και real estate photography.

Η Clayreel είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων με ισχυρό καλλιτεχνικό υπόβαθρο, ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές σπουδές και εξειδίκευση στα σύγχρονα μέσα και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι άνθρωποι της Clayreel αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του content video & photography marketing, την ιδιαίτερα αυξανόμενη σημασία του στην εταιρική και προϊοντική προβολή
και τη χρησιμότητά του στην επικοινωνία με το κοινό. Ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται την ανάγκη κάθε επιχείρησης για έναν αξιόπιστο συνεργάτη με υψηλή αισθητική.

Η Clayreel εστιάζει στην προσεκτική μελέτη και κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε project και στην προσαρμογή της στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Διακρίνεται για την δημιουργία μιας εξειδικευμένης και εμπεριστατωμένης πρότασης και για την δημιουργία βίντεο και φωτογραφιών, με κινηματογραφική ποιότητα και αισθητική. Εξασφαλίζοντας σε κάθε έργο της υψηλή ποιότητα, παρέχει υπηρεσίες παραγωγής video και φωτογραφίας, που συμφωνούν απόλυτα με τις προδιαγραφές του πελάτη και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του με καλλιτεχνική ταυτότητα.

Get a Quote

 

Εσωτερική άποψη του studio της clayreel, για δημιουργία βίντεο και φωτογραφιών , με εξειδικευμένο εξοπλισμό και ομάδα επαγγελματιών.

 

 

Services


PRODUCT VIDEOS | ΠΡΟΪOΝΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Τα προϊοντικά videos αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία αφορά
σε παρουσίαση προϊόντος, συνοπτικής ή αναλυτικής, και παρέχει πληροφόρηση σχετικά
με το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη προϊοντικών video.

CORPORATE VIDEOS | ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Τα εταιρικά video αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία αφορά σε παρουσίαση ολόκληρης επιχείρησης, συνοπτικής ή αναλυτικής, και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με αυτήν και την ταυτότητά της. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη εταιρικών video

PROMO VIDEOS | ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Τα προωθητικά videos αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία αφορά
στην προώθηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή μιας επιχείρησης. Αναλυτικότερα
παρέχονται τα παρακάτω είδη promo videos.

TRAINING VIDEOS | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Τα εκπαιδευτικά videos αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία στοχεύει
στην παροχή ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη εκπαιδευτικών vide.

CONTENT MARKETING ΒΙΝΤΕΟ

Τα content marketing videos αναφέρονται στην παρουσίαση περιεχόμενου σχετικού
με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τις προτιμήσεις του κοινού
στόχος, δίχως την άμεση προβολή του προϊόντος ή της εταιρίας. Κοινό χαρακτηριστικό
όλων των content marketing videos είναι η έμμεση προσέγγιση του κοινού με φιλικό
τρόπο και η πρόκληση ενδιαφέροντος. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη
content marketing videos.

SOCIAL MEDIA VIDEOS | VIDEOS ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Τα social media videos αναφέρονται σε κάθε είδους video που προβάλλεται στα ψηφιακά κανάλια των social media όπως όπως instagram, facebook, youtube, με κοινό χαρακτηριστικό το ύφος
και την γλώσσα αυτών των μέσων.

PHOTOGRAPHY | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙA

Παρέχονται τα παρακάτω είδη φωτογραφίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις προδιαγραφές και το ύφος του προϊόντος ή της εταιρίας.


View more Corporate Video Type…