ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ | CORPORATE VIDEO

Τα Εταιρικά Βίντεο αποτελούν μια ευρεία κατηγορία βίντεο που σχετίζονται με την παρουσίαση, προώθηση και επικοινωνία μιας επιχείρησης. Τα εταιρικά βίντεο έχουν σκοπός τους να δημιουργήσουν θετική εικόνα για την επιχείρηση, να ενισχύσουν την εταιρική ταυτότητα και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με το κοινό.

Κάθε μία από τις κατηγορίες Εταιρικών Βίντεο καθορίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό.

Παρέχονται τα παρακάτω Εταιρικά Βίντεο προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις προδιαγραφές και το ύφος του προϊόντος ή της εταιρίας.


Προϊoντικα Βίντεο | Product Video

Τα προϊοντικά videos αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία αφορά
σε παρουσίαση προϊόντος, συνοπτικής ή αναλυτικής, και παρέχει πληροφόρηση σχετικά
με το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη προϊοντικών video:

Εσωτερική άποψη του studio παραγωγής video και φωτογραφιών με τον εξειδικευμένο εξοπλισμότης της clayreel. Η εικόνα αποτελεί στιγμιότυπο από τη δημιουργία βίντεο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία: Προϊoντικα Βίντεο | Product Video


 

Eταιρικά Βίντεο | Corporate Video

Τα εταιρικά video αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία αφορά σε παρουσίαση ολόκληρης επιχείρησης, συνοπτικής ή αναλυτικής, και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με αυτήν και την ταυτότητά της. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη εταιρικών video:

Εικόνα που δείχνει μία video-camera και έναν άνθρωπο καθώς την χειρίζεται. Η εικόνα αποτελεί στιγμιότυπο από τη δημιουργία βίντεο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία: Eταιρικά Βίντεο | Corporate Video


 

Προωθητικα Βίντεο | Promo Video

Τα προωθητικά videos αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία αφορά
στην προώθηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή μιας επιχείρησης. Αναλυτικότερα
παρέχονται τα παρακάτω είδη promo videos:

Εικόνα που δείχνει έναν cameraman με την κάμερα του και έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται στο τραπέζι ενός εστιατορίου. Η εικόνα αποτελεί στιγμιότυπο από τη δημιουργία βίντεο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία: Προωθητικα Βίντεο | Promo Video


 

Εκπαιδευτικά Βίντεο | Training video

Τα εκπαιδευτικά videos αναφέρονται σε μια ευρύτερη κατηγορία video η οποία στοχεύει
στην παροχή ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη εκπαιδευτικών video:

Εικόνα που δείχνει έναν μάγειρα καθώς μαγειρεύει και μια βιντεοκάμερα η οποία καταγράφει τη διαδικασία. Η εικόνα αποτελεί στιγμιότυπο από τη δημιουργία βίντεο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία: Εκπαιδευτικά Βίντεο | Training video.


 

Content Marketing Video

Τα content marketing videos αναφέρονται στην παρουσίαση περιεχόμενου σχετικού
με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τις προτιμήσεις του κοινού
στόχος, δίχως την άμεση προβολή του προϊόντος ή της εταιρίας. Κοινό χαρακτηριστικό
όλων των content marketing videos είναι η έμμεση προσέγγιση του κοινού με φιλικό
τρόπο και η πρόκληση ενδιαφέροντος. Αναλυτικότερα παρέχονται τα παρακάτω είδη
content marketing videos:

Εικόνα που δείχνει έναν μάγειρα καθώς μαγειρεύει και μια βιντεοκάμερα η οποία καταγράφει τη διαδικασία. Η εικόνα αποτελεί στιγμιότυπο από τη δημιουργία βίντεο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία: Content Marketing Video


 

Social Media Video

Τα social media videos αναφέρονται σε κάθε είδους video που προβάλλεται στα ψηφιακά κανάλια των social media όπως όπως instagram, facebook, youtube, με κοινό χαρακτηριστικό το ύφος
και την γλώσσα αυτών των μέσων.

Εικόνα που δείχνει έναν καμεραμάν, ο οποίος κινηματογραφεί μια γυναίκα με ένα laptop την ώρα που εργάζεται, με φόντο τη θάλασσα. Η εικόνα αποτελεί στιγμιότυπο από τη δημιουργία βίντεο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία: Social Media Video.


 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙA | PHOTOGRAPHY

Παρέχονται τα παρακάτω είδη φωτογραφίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις προδιαγραφές και το ύφος του προϊόντος ή της εταιρίας.

 

 


Get a Quote