Πόσες Αγκαλιές

Πόσες αγκαλιές θέλω για να μπορέσω να καταλάβω κάτι διαφορετικό; Πόσες αγκαλιές θέλω για να μη νιώθω φυλακισμένο; Πόσες αγκαλιές θέλω για να ξεπεράσω έναν εφιάλτη; Πόσες αγκαλιές θέλω για να αντέξω τον αποχωρισμό; Πόσες αγκαλιές θέλω για να ξεπεράσω έναν εφιάλτη… να αντέξω τον αποχωρισμό… να μη νιώθω φυλακισμένο… και να μπορέσω να καταλάβω κάτι διαφορετικό;

Back to: ΗΟΜΕ > Works > DOCUMENTARY